Pani Mariannie Droździel, rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy, Radni, Sołtysi oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

Kondolencje o treści przedstawionej powyżej