Sołtys i Rada Sołecka Nowego Kawkowa zapraszają na zebranie wiejskie.

Serdecznie zapraszam mieszkańców Nowego Kawkowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w czwartek 19 sierpnia 2021 r. o godz. 18:00 na placu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Kawkowie (w przypadku braku kworum drugi termin zebrania będzie przypadał na godz. 18:15 19 sierpnia 2021 r. )

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Sprawozdanie sołtysa.
  3. Wybory uzupełniające w Radzie Sołeckiej (powołanie komisji skrutacyjnej).
  4. Ustalenie budżetu sołeckiego na 2022 r.
  5. Zmiana przedsięwzięć lub ich zakresu w budżecie sołeckim na 2021 r. 6. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie zebrania.

Sołtys Nowego Kawkowa: Jan Dowgielewicz