Sołtys i Rada Sołecka Gutkowa zapraszają na zebranie sołeckie w sprawie rozdysponowania funduszu na rok 2022.

Zebranie odbędzie się 14 września (wtorek) o godz. 17.45, przypadku braku kworum II termin godz. 18.00, ul. Bałtycka 135 w Olsztynie, budynek Oratorium przy parafii św. Wawrzyńca

Tematy zebrania:

  • Sprawozdanie sołtysa z działalności
  • Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały rozdysponowania Funduszu Sołeckiego
  • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie mienia sołeckiego
  • Sprawy różne

Zapraszają

Paweł Karpeza – Sołtys

wraz z Radą Sołecką