Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego informuje o realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, w ramach których proponuje kursy dedykowane dla seniorów.

 

 

"Komunikatywny senior"

Pierwsze ze szkoleń: „Komunikatywny senior" ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 60+) za pomocą specjalnie opracowanego programu kształcenia językowego (język angielski - poziom podstawowy). Udział w zajęciach tego rodzaju będzie działał zachowawczo na zdolności poznawcze seniorów, redukował nabytą z wiekiem sztywność kognitywną, rozbudzał ciekawość świata i działał dobroczynnie na dobrostan umysłowy.

Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!


Przydatne linki:
Formularz zgłoszeniowy do kursu.

 

"Kurs dla seniorów"

Drugie z proponowanych szkoleń to ekonomiczny „Kurs dla seniorów" - ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 50+) z wykorzystaniem opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości. Organizowane zajęcia będą miały charakter spotkań tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i psychologicznym. Każde spotkanie będzie trwać 1,5 godziny.

Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!


Przydatne linki:
Formularz zgłoszeniowy do kursu.

 

"Marketing inicjatyw lokalnych"

Kurs z zakresu praktycznych zastosowań marketingu, dedykowany osobom pełnoletnim, realizującym projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną (np. produkty turystyczne, wydarzenia kulturalne, sportowe, festyny i in.). Szkolenie tych osób może się przyczynić m.in. do wzrostu kompetencji samorządów oraz formalnych i nieformalnych organizacji (działających na rzecz ekonomicznego i społecznego rozwoju społeczności lokalnych)
w obszarze wykorzystywania metod i narzędzi marketingowych do realizacji założonych celów rozwoju społeczności lokalnych.
Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie modułów - jeden moduł to łącznie 15h pracy.

Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!


Przydatne linki:
Formularz zgłoszeniowy do kursu.