Grafika przedstawiająca wizualizację komputerową łąki z drzewami i pasącym się bydłem, widzianą z lotu ptaka.

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

Grafiki przedstawiające sygnał pomocy: z lewej otwarta dłoń, z prawej dłoń zaciśnięta w pięść ze schowanym kciukiem.

Pomoc osobom doświadczającym przemocy to bardzo trudna sprawa, szczególnie kiedy nie umiemy rozpoznać sygnału będącego wołaniem o pomoc i nie wiesz co dalej z nim zrobić. Świadomość działań określanych mianem przemocy z roku na rok jest coraz większa, jednakże tylko niewielu z nas wie jak reagować i pomagać osobom doświadczającym przemocy.

HELP ME (POMÓŻ MI), to prosty gest ręki, który można wykonać bez wzbudzania podejrzeń na wideo czacie lub machając komuś przez okno, bądź podczas odbierania paczki od kuriera, czy też stojąc za naszym oprawcą, gdy ten z kimś rozmawia. Nie musimy używać do tego słów.
Ten "Sygnał pomocy" warto poznać, bo w ten sposób możemy komuś pomóc. Wykonanie znaku „HELP ME” jest proste: Pokaż otwartą dłoń. Złóż dłoń w pięść chowając kciuk do środka.

Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o znaku HELP ME (format pliku: PDF, rozmiar: 200 kB)

Zdjęcie przedstawiające samochód strażacki

Wójt Gminy Grodziczno ogłsza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Grodziczno.

Grafika przedstawiająca postać. Napis: alzheimer, rozumiem, wspieram

Każda osoba jest inna, ma za sobą różne doświadczenia, własną historię, dokonania i zainteresowania. Przebieg choroby otępiennej nie jest identyczny, a objawy otępienia mogą być u każdego różne, w zależności od wieku i zaawansowania choroby. Osoby żyjące z chorobą otępienną bardzo potrzebują, aby dostrzegać w nich to, co potrafią robić, a nie to, czego nie umieją. Potrzebują, żeby widzieć w nich ludzi, a nie chorobę.

Logo agencji: zachodzące słońce nad polami. Napis: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19.

Grafika, koła, okręgi, wewnątrz zdjęcia osób w mundurach

Uprzejmie informujemy, że ruszyła kolejna edycja studiów I stopnia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, której celem jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Zdjęcie. Postać kobiety pisząca na szklanej tablicy. Napis stypendia, wykresy, strzałki.

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na pierwszym roku stacjonarnych (dziennych) studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Na pierwszym planie: zaciśnięta dłoń mężczyzny i znak stop; na drugim planie kobieta.

Osoby dotknięte przemocą z terenu powiatu olsztyńskiego mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, prawnika i pracownika socjalnego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy. Na spotkanie ze specjalistami można umówić się pod nr telefonu 89-544-38-00/21 lub 665 237 899 (miejsce spotkania ustalone zostanie indywidualnie).

Informujemy również, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie realizuje program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzimy program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr telefonu 89-544-38-00/21 lub 665-237-899.

Programy skierowane są do osób:

  • skierowanych przez sąd zobowiązanych do udziału w takich oddziaływaniach;
  • które uczestniczą lub zakończyły udział w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, dla których oddziaływania programów mogą być uzupełnieniem terapii;
  • które czują potrzebę uczestniczenia w programach w ramach wystąpienia innych okoliczności.

Celem programów jest:

  • powstrzymanie osób stosujących przemoc przed dalszym jej stosowaniem, poprzez zamianę zachowań agresywnych;
  • nabywanie umiejętności samokontroli i kształtowanie umiejętności w codziennym życiu bez stosowania przemocy;
  • nabycie umiejętności w komunikowaniu się w sytuacjach trudnych w rodzinie bez stosowania przemocy.

Źródło: PCPR w Olsztynie.