Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłaca. Gminy Natomiast będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). 

Co ważne, zarówno wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus, jak i Rodzinny kapitał opiekuńczy od 1 stycznia będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

 

Załączniki:

Szczegółowe informacje dotyczące programu 500+ (plik w formacie PDF, rozmiar 118 kB)

Szczegółowe informacje dotyczące Rodzinnego kapitału opiekuńczego (plik w formacie PDF, rozmiar 113 kB)