Szanowni Mieszkańcy. Prezentujemy Państwu protokół z konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Plik protokołu z konsultacji (format pliku: PDF, rozmiar 77 kB)