Grafika, tryby połączone ze sobą. Napis konsultacje społeczne.

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii w sprawach projektu rocznego programu współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Ilustracja poglądowa. Herb gminy w otoczeniu różnych wyrazów dotyczących organizacji pozarządowych

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji Programu współdziałania Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.