Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 27.08.2021 r. (piątek), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 9:00.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie sprawozdania za I półrocze 2021 roku.
  4. Przyjęcie protokołu nr 7/2021 z dnia 2 lipca 2021 r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.