Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jonkowo , które odbędą się 30.08.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 7:30 się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo .(dyskusja, głosowanie)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. (dyskusja, głosowanie)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jonkowo. (dyskusja, głosowanie)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jonkowo , w roku szkolnym 2021/2022. (dyskusja, głosowanie )
  8. Zamknięcie obrad.