Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady XXXVIII  sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 29.09.2021 r. (środa) o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo, (opinia, dyskusja, głosowanie).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok, (opinia, dyskusja, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki, (opinia, dyskusja, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo, (opinia, dyskusja, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, (opinia, dyskusja, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji [dot. zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko SARS- COV-19], (opinia, dyskusja, głosowanie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji [dot. zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko SARS- COV-19], (opinia, dyskusja, głosowanie).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji [ws. Przeprowadzania Bezpośredniego Referendum Ludowego], (opinia, dyskusja, głosowanie).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (Obrona prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium Gminy), (opinia, dyskusja, głosowanie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej, (opinia, dyskusja, głosowanie).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo, (opinia, dyskusja, głosowanie).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo, (opinia, dyskusja, głosowanie).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wrzesina, (opinia, dyskusja, głosowanie).
 19. Zamknięcie obrad.