Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady XLIII sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 30.12.2021 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2022-2031 - (opinia, dyskusja, głosowanie),
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jonkowo na 2022 rok - (opinia, dyskusja, głosowanie),
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku - (opinia, dyskusja, głosowanie),
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jonkowo do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów „Szlak Świętej Warmii” - (opinia, dyskusja, głosowanie),
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.