Zdjęcie flagi Unii Europejskiej powiewającej na maszcie.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 21.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Grafika z urną wyborczą i kartą do głosowania. Napis: wybory sołeckie.

W związku z rezygnacją obecnego sołtysa wsi Mątki wójt Gminy Jonkowo zarządza wybory uzupełniające celem dokonania wyboru sołtysa.

Grafika przedstawiająca urnę wyborczą i kartkę z oddanym głosem. Napis: wybory sołeckie.

W związku z rezygnacją obecnego sołtysa wsi Wołowno, wójt Gminy Jonkowo zwołuje wybory uzupełniające celem dokonania wyboru sołtysa.

Zdjęcie przedstawiające laptopa, tablet i słuchawki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Celem programu „Granty PPGR” jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i Internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. Gmina Jonkowo zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru.